هزینه های مهاجرت به کانادا از طریق برترین برنامه های مهاجرتی

تحقیق و اطلاع از هزینه زندگی در کانادا یکی از الزامات منطقی جهت مهاجرت به این کشور است که باید قبل از هر تصمیمی بدان اقدام نمود. مهاجرت به کانادا در سه سال اخیر نزد ایرانیان بیشترین مقصد مهاجرتی بوده است. یکی از گزینه هایی که مورد توجه متقاضیان مهاجرت به این  کشور می باشد هزینه زندگی است که باید قبل از اقدام مورد ارزیابی قرار گیرد. کانادا از جمله کشورهایی است که نسبت به مساحت خود٬جمعیت کمی دارد و به دلیل اقتصاد پویا از جمله مقاصد افراد برای کار و تحصیل است.

کانال تلگرامی اخبار مهاجرت و روشهای اخذ پذیرش از بهترین دانشگاههای جهان

هزینه مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس اینتری

انواع هزینه های مورد نیاز

هزینه به دلار کانادا

هزینه مربوط به تقاضای مهاجرت

۱۳۲۵ (شامل هزینه رسیدگی به پرونده ۸۲۵ دلاری و حق اقامت دائمی ۵۰۰دلار)

هزینه مربوط به تقاضای مهاجرت (بدون هزینه حق اقامت دائمی کانادا)

۸۲۵

هزینه ثبت تقاضا به همراه همسر و یا شریک حقوقی

۱۳۲۵ (شامل هزینه رسیدگی به پرونده ۸۲۵ دلاری و حق اقامت دائمی ۵۰۰دلار)

هزینه تقاضا برای همسر یا شریک حقوقی (بدون هزینه حق شهروندی دائم کانادا)

۸۲۵

هزینه تقاضا به همراه یک کودک غیر مستقل – به ازای هر فرزند

۲۲۵

 


اکسپرس اینتری کانادا چیست؟

نحوه امتیاز دهی در سیستم اکسپرس اینتری کانادامهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

انواع هزینه های مورد نیاز

هزینه به دلار کانادا

هزینه مربوط به تقاضای مهاجرت اکونومی

۱۳۲۵ (شامل هزینه رسیدگی به پرونده ۸۲۵ دلاری و حق اقامت دائمی ۵۰۰دلار)

هزینه مربوط به تقاضای مهاجرت اکونومی (بدون هزینه حق اقامت دائمی کانادا)

۸۲۵

هزینه ثبت تقاضا به همراه همسر و یا شریک حقوقی

۱۳۲۵ (شامل هزینه رسیدگی به پرونده ۸۲۵ دلاری و حق اقامت دائمی ۵۰۰دلار)

هزینه تقاضا برای همسر یا شریک حقوقی (بدون هزینه حق شهروندی دائم کانادا)

۸۲۵

هزینه تقاضا به همراه یک کودک غیر مستقل – به ازای هر فرزند

۲۲۵


هزینه مهاجرت به کانادا از طریق ویزای توریستی

انواع هزینه ها

هزینه به دلار کانادا

هزینه تقاضای ویزای مولتی کانادا (شامل ویزای سوپر) – به ازای هر نفر.

(ویزای اقامت موقت برای رفت و برگشت یک یا چند باره توسط فرد)

۱۰۰

هزینه تقاضای ویزای بازدیدکننده ها – برای ۵ نفر یا بیشتر

(ویزای اقامت موقت برای رفت و برگشت یک یا چند باره توسط فرد)

برای واجد شرایط بودن برای این هزینه، شما و خانواده باید همزمان برای این موضوع اقدام کنید و بچه های شما باید کمتر از ۲۲ سال سن داشته باشند

۵۰۰

افزایش زمان اقامت برای بازدیدکننده ها – به ازای هر نفر

۱۰۰

بازگردانی وضعیت خود به بازدیدکننده (هزینه اپلای ضروری نیست)

۲۰۰


هزینه مهاجرت به کانادا از طریق ویزای تحصیلی

انواع هزینه ها

هزینه به دلار کانادا

هزینه مربوط به تقاضای صدور ویزای تحصیلی کانادا – به ازای هر نفر ( شامل درخواست افزایش مدت زمان تحصیل)

۱۵۰

بازگردانی وضعیت خود به یک دانشجو

۳۵۰

 

(هزینه بازگردانی وضعیت ۲۰۰ دلار و هزینه مجوز تحصیلی جدید ۱۵۰ دلار است)

 


چطور ویزای دانشجویی کانادا بگیریم؟هزینه مهاجرت به کانادا از طریق اسپانسرشیپ

نوع هزینه پرداختی

هزینه به دلار کانادا

حمایت مالی یکی از بستگان که ۲۲ سال یا بیشتر سن دارد

۱۰۵۰ (شامل هزینه اسپانسرینگ ۷۵ دلاری، هزینه رسیدگی پرونده ۴۷۵ دلاری و هزینه حق اقامت دائمی ۵۰۰ دلاری)

حمایت مالی از بستگانی که ۲۲ سال سن یا بیشتر دارند (بدون حق اقامت دائمی)

۵۵۰ ( شامل هزینه حمایت مالی ۷۵ دلاری، هزینه رسیدگی پرونده ۴۷۵ دلاری)

حمایت مالی از یک کودک وابسته یا فرزندخوانده – به ازای هر فرزند

۱۵۰ ( شامل هزینه اسپانسرینگ ۷۵ دلاری به همراه هزینه رسیدگی پرونده ۴۷۵ دلاری)

حمایت مالی از فامیلی که کمتر از ۲۲ سال سن دارد و یا فرزند وابسته شما نیست

۶۵۰ (شامل هزینه اسپانسرینگ ۷۵ دلاری، هزینه رسیدگی پرونده ۷۵ دلاری و هزینه حق اقامت دائمی ۵۰۰ دلاری)

حمایت مالی از فامیلی که کمتر از ۲۲ سال سن دارد و یا فرزند وابسته شما نیست (بدون حق اقامت دائم کانادا )

۱۵۰ ( شامل هزینه اسپانسرینگ ۷۵ دلاری به همراه هزینه رسیدگی پرونده ۴۷۵ دلاری)

اسپانسرینگ خود و همسر یا شریک حقوقی یکی از بستگان

۱۰۵۰ (شامل هزینه اسپانسرینگ ۷۵ دلاری، هزینه رسیدگی پرونده ۴۷۵ دلاری و هزینه حق اقامت دائمی ۵۰۰ دلاری)

اسپانسرینگ خود و همسر یا شریک حقوقی یکی از بستگان (بدون هزینه حق اقامت دائمی)

۵۵۰

 

هزینه مربوطه

هزینه به دلار کانادا

حمایت مالی پدر و مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگ

۱۰۵۰ (شامل هزینه اسپانسرینگ ۷۵ دلاری، هزینه رسیدگی پرونده ۴۷۵ دلاری و هزینه حق اقامت دائمی ۵۰۰ دلاری)

حمایت مالی پدر و مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگ (بدون هزینه حق اقامت دائمی)

۵۵۰ ( شامل هزینه اسپانسرینگ ۷۵ دلار و هزینه رسیدگی پرونده ۴۷۵ دلار)

حمایت مالی شامل همسر یا شریک حقوقی والدین شما یا پدربزرگ و مادربزرگتان

۱۰۵۰ (شامل هزینه اسپانسرینگ ۷۵ دلاری، هزینه رسیدگی پرونده ۴۷۵ دلاری و هزینه حق اقامت دائمی ۵۰۰ دلاری)

اسپانسرینگ شامل همسر یا شریک حقوقی والدین شما یا پدربزرگ و مادربزرگتان (بدون هزینه حق اقامت دائم)

۵۵۰

حمایت مالی شامل کودک وابسته والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ – به ازای هر فرزند

۱۵۰
 

 

هزینه مربوطه

هزینه به دلار کانادا

حمایت مالی اسپانسرشیپ

۱۰۵۰ (شامل هزینه اسپانسرینگ ۷۵ دلاری، هزینه رسیدگی پرونده ۴۷۵ دلاری و هزینه حق اقامت دائمی ۵۰۰ دلاری)

حمایت مالی همسر یا شریک حقوقی (بدون هزینه حق اقامت دائمی)

۵۵۰ ( شامل هزینه اسپانسرینگ ۷۵ دلار و هزینه رسیدگی پرونده ۴۷۵ دلار)

هزینه حمایت مالی یک کودک وابسته – به ازای هر کودک

۱۵۰ ( شامل هزینه اسپانسرینگ ۷۵ دلار و هزینه رسیدگی به تقاضای ۷۵ دلار)

اسپانسرینگ شامل هرگونه کودک وابسته – به ازای هر کودک (شما می توانید هرگونه کودک وابسته به همسر یا شریک حقوقی خود را در فرم تقاضا ثبت کنید)

۱۵۰


هزینه مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی

دفتر وکالت اپلو به هیچ عنوان اقدامی برای پناهندگی کانادا انجام نمی دهد.  وکلای حقوقی این موسسه می گویند متاسفانه بیشتر مردم ایران به دنبال پناهندگی کانادا هستند و در این بین افرادی سود جو قرار گرفته که با دریافت مبلغ زیادی به شما وعده پناهندگی کانادا می دهند. خواهشمندیم گول این افراد سودجو را نخورید. بلکه تلاش کنید تا از روش های دیگر به کانادا مهاجرت کنید.
 

هزینه های بیومتریک مهاجرت به کانادا

نوع هزینه مورد نیاز

هزینه به دلار کانادا

هزینه مربوط به بیومتریک کانادا – به ازای هر نفر

۸۵

هزینه مربوط به بیومتریک – برای خانواده های ۲ نفره یا بیشتر

۱۷۰

هزینه مربوط به بیومتریک برای گروه های ۳ نفره و یا هنرمندان اجرا

۲۵۵


هزینه اولیه زندگی در کانادا 

هزینه اجاره منزل  در مدت یک ماه به طور معمول بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار کانادا متغیر است . این مبلغ بستگی به شهر ، خرید خانه در کانادا و مساحت خانه و تعداد اعضای خانواده دارد. هزینه ی زندگی هم نسبت به اینکه فرد تصمیم به خرید ماشین در کانادا داشته باشد و یا از وسایل نقلیه عمومی استفاده کند یا خیر متغیر است و برای یک ماه بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار متغیر است.


هزینه های زندگی در برخی از شهرهای کانادا

ردیف شهر هزینه زندگی اجاره هزینه زندگی و اجاره اقلام خوراکی قیمت رستوران  قدرت خرید در منطقه
1 تورنتو  82.50 48.70 65.94 81.32 76.89 78.21
2 ونکوور 74.13 49.18 61.90 74.56 70.62 91
3 ویکتوریا 71.96 36.85 54.75 72.83 67.12 88.52
4 هالیفاکس 71.92 27.34 50.07 75.09 63.60 82.87
5 کلگری 70.66 28.11 49.80 64.69 69.06 142.10
6 ادمنتون 69.74 27.92 49.24 63.06 70.76 120.62
7 اتاوا  67.94 31.44 50.05 61.75 67.21 126.07
8 مونترال 67.09 26.28 47.09 67.91 62.07 105.02
9 وینیپگ 62.03 22.97 42.89  55.16 60.97 106.06
10 لندن 59.31 24.89 42.44 50.75 59.83 106.84


هزینه های دولتی برای مهاجرت به کانادا در زمان فرستادن پرونده به اداره مهاجرت اخذ می شود. این مبلغ برای هر نوع پرونده مهاجرتی و یا ویزا متفاوت است و معمولا تا ۱۰۰۰ دلار کانادا برای هر فرد می باشد. معمولاً هزینه ی کودکان نصف هزینه ی بزرگسالان است.

 

0 دیدگاه

تاکنون دیدگاهی برای این پست درج نشده است!

سوال یا دیدگاه شما (پاسخ از کاربران و کارشناسان ویکی گرام )

captcha

آخرین توئیت ها

#مهاجرت 
سلام
اگه مدرک لیسانس و ارشدمون غیرمرتبط باشه میتونم واسه دکتری فاند بگیریم؟
3 ماه پیش

سلام ارشد ریاضی محض ازدانشگاه فردوسی دارم و سنم۳۴سال هست، میخام بدونم که بامعدل ارشد۱۵/۵و اینکه بدون داشتن مقاله میتونم ازکشوری برای دکتری بورسیه بگیرم؟ممنونم میشم راهنمایی فرمایید.
8 ماه پیش

سلام بنده دارای مدرک دکترا در رشته مدیریت مهندسی پروژه از دانشگاه برکم اسپانیا بوده و دارای 32 سال سابقه کار در شرکت ملی نفت هستم. می خواستم ببینم که چگونه می توانم از قانون جدید تخصیص ویزای طلایی اقامت امارات به دارندگان مدرک دکترا استفاده نموده و تقاضا بدهم و اینکه توصیه خاصی برای بنده دارید یا خیر؟ با تشکر
1 سال پیش