راهنمای دریافت پذیرش از دانشگاه های خارج از کشور (قسمت سوم)


آزمون ها 

آزمون آیلتس ( International English Language Testing System( IELTS 

 از جمله  مدارك مورد احتیاج برای گرفتن قبولی نمره آزمون زبان میباشد. یكی از آزمونهایی كه میتوانید در آن شركت كنید، آزمون آیلتس است. آزمون آیلتس زیر نظر دانشگاه كمبریج،British Council و مركز آیلتس استرالیا  برگزار میشود. 

آزمون آیلتس در دو نوع جنرال و آكادمیك ارائه میگردد و مدت اعتبار آن دو سال است. توجه كنید كه برای گرفتن قبولی از کالج های خارجی شما باید در نوع آكادمیك سنجش شركت كنید.  


👇 در حال حاضر این آزمون در ایران توسط سه مركز مجاز برگزار میشود: 

⚫️ دانشگاه آزاد اسلامی 

⚫️ آیلتس تهران 

⚫️ موسسه آموزش عصر دین و دانش  


نمره این آزمون از 1 تا 9 میباشد و قبولی و ردی در آن وجود ندارد. کالجها یك حداقل تعیین میكنند و نمره ای كه شما در این آزمون كسب میكنید باید با حداقلی كه دانشگاه تعیین كرده  مساوی و یا از آن بیشتر باشد.  این حداقل برای کالجهای آمریكا و كانادا حدود 5/6 یا 7 است.توجه كنید كه در این زمینه حتما وبسایت کالج را چك كنید. برای رشته های متفاوت امکان دارد حداقلی كه کالج برای این سنجش تعیین میكنند متفاوت باشد. 

نمره هر یك از چهار بخش آزمون نیز از 1 تا 9 میباشد. در كارنامه آزمون آیلتس علاوه بر اینكه رتبه هریك از این چهار بخش نشان داده میشود نمره كلی (Overall) شما نیز نشان داده میشود. برخی از دانشگاهها علاوه بر اینكه یك حداقل برای نمره جامع كه شما كسب میكنید معین میكنند ممكن است برای برخی و یا همه بخشهای امتحان نیز یك حداقل تعیین كنند. مثلا بگویند كه حداقل نمره كل باید 7 باشد و نمره هیچ بخشی كمتر از 5/6 نباشد.

👇 آزمون آیلتس از چهار قسمت تشكیل  میشود كه در ادامه معرفی میشوند. 

✔️ قسمت Listening 

در قسمت شنیداری سنجش آیلتس لهجه های مختلفی را میشنوید ولی اغلب این لهجه ها ممكن است بریتانیایی باشد. سوالات به صورت انتخاب یك گزینه از بین چند گزینه، پر كردن جای خالی و موارد مشابه میباشند. در بخشهای ابتدایی امتحان متنهایی كه میشنوید و باید سوالات را بر اساس آنها پاسخ دهید كوتاهتر هستند و به تدریج طولانیتر میشوند. در مورد سوالاتی كه باید جای خالی را پر كنید حتما دقت كنید كه چند كلمه میتوانید در جای خالی بنویسید. در سوال ذكر میشود كه مثلا بیش از یك كلمه یا یك عدد ننویسید. 

قبل از پخش شدن متن شما فرصت دارید تا سوالات را بخوانید، سعی كنید تا در فرصتی كه دارید فقط سوالات مربوط به همان بخش را بخوانید. اگر سوال به صورت جای خالی است سعی كنید تا از روی كلمات ماقبل و نوع جملات حدس بزنید كه جواب چه میتواند باشد، آیا عدد است و یا كلمه، اگر اسم خاص است دقت كنید كه حرف اول آن بزرگ باشد. معمولا در هنگامی كه متن را میشنوید كلماتی كه پاسخ سوالات هستند با تاكید بیشتری ادا میشوند. بنابراین حتما به لحن گوینده دقت كنید. 
 

 دقت كنید كه هر یك از گفتگوها و متنهایی كه میشنوید تنها یك بار پخش میشوند و باید در همان زمان كه میشنوید به سوالات پاسخدهید. پاسخ سوالات به ترتیب در متن بیان خواهند شد بنابراین اگر نتوانستید به یك سوال پاسخدهید به سرعت از آن رد شوید و به سراغ سوال بعدی بروید. 
 


مدت زمان: 30 دقیقه 
 

 
✔️ بخش Reading 

در این بخش سه متن وجود دارد و سوالاتی از آنها طرح شده است كه باید به آنها پاسخ بگویید. سوالات این بخش به صورت درست (True ) و غلط (False) ،پركردن جای خالی، سوالات چهار گزینه ای، ... میباشد. برای پاسخگویی به این سوالات تكنیكهای مختلفی وجود دارد. برخی ترجیح میدهند اول تمام متن را سریع بخوانند و بعد به سوالات پاسخ بگویند و یا اینكه اول سوالات را بخوانند و بعد تنها به دنبال جواب سوالات در متن بگردند. بهتر است تا با حل نمونه های امتحان شیوهای را كه برای شما مناسب تر است و زمان كمتری میگیرد انتخاب نمایید.

مدت زمان : 60 دقیقه 


✔️ قسمت Writing 

در این قسمت شما باید دو متن بنویسید.  

ابتدا باید یك جدول و یا یك نمودار را كه داده شده است بررسی کنید. ممكن است كه چند نمودار در مورد یك پدیده به شما داده شود تا بررسی كنید.  به طور مثال ممكن است جدول هایی در مورد تغییر حقوق در مدت سالهای متمادی و به صورت همزمان مقایسه حقوق خانمهاو اقایان در یك سرزمین داده شود تا آنها را مقایسه كنید.  در این قسمت دقت نمایید كه برای تعداد جملاتی كه یادداشت میکنید یك حداقل (160 كلمه) وجود دارد. به همین صورت باید حداقل این تعداد كلمه در متن شما باشد اما طولانی بودن این متن هم پیشنهاد  نمیشود. برای بررسی نمودارها تلاش  كنید كه تنها نكات مهم را بیان كنید. از دخالت دادن افکار شخصی خود صرفنظر کنید و تنها چیزی را كه مشاهده میکنید بیان نمایید. تلاش كنید به طور قطعی نكات مهم جداول به طور مثال كاستی ها و یا فزونیهای ناگهانی را بیان كنید و از بیان نكات جزیی خودداری کنید. 

در بیان دوم یك موضوع به شما داده میشود كه باید آن را بررسی كنید. حداقل تعداد كلمات مجاز برای این انشا 250 كلمه میباشد. (در آیلتس جنرال به جای بررسی یك موضوع باید یك نامه بنویسید.) به موضوعی كه به شما داده  میشود و آنچه از شما درخواست میشود توجه كنید. ازدور شدن از موضوع صرفنظر نمایید و  یكپارچگی مطلب را حفظ كنید. 

مدت زمان: 60 دقیقه 


✔️ قسمت Speaking 

این قسمت از آزمون ممكن است مدتی قبل و یا بعد از آزمون كتبی برگزار شود ( به فاصله یك هفته). پس حتما به زمان اجرای آزمون مكالمه توجه كنید. برای اینكه كارنامه امتحان برای شما صادر شود باید همچون آزمون كتبی در این آزمون نیز شركت نمایید. مدت  آزمون كمتر از 15 دقیقه است. در طول آزمون فرد مصاحبه كننده سوالات متفاوتی  از شما خواهد پرسید . این امتحان با سوالاتی در مورد خود شما، خانواده، شهر و كشور آغاز میشود. سپس فرد مصاحبه كننده موضوعی را كه روی برگه ای  نوشته شده به شما میدهد و شما وقت دارید یك دقیقه در مورد آن فكر كنید و حداقل یك دقیقه و حداكثر دو دقیقه در مورد آن صحبت كنید. اگر صحبت شما كمتر از یك دقیقه زمان ببرد از شما نمره كم خواهد شد و اگر بیشتر از دو دقیقه زمان ببرد مصاحبه كننده  شما را متوقف خواهد كرد. حتما قبل از امتحان تمرین لازم را انجام دهید. اگر مکالمه شما كمتر از یك دقیقه طول بكشد مصاحبه كننده به شما توجیه میکند و یا سوالی خواهد پرسید تا یك دقیقه تمام شود.

پس از این قسمت مصاحبه كننده سوالهایی از شما میپرسد كه به همان موضوع قسمت  دوم مرتبط است.در این آزمون اهمیتی ندارد كه لهجه شما آلمانی است و یا انگلیسی . آنچه اهمیت دارد راحت صحبت كردن و تسلط شما در  صحبت است. حتما تلاش كنید تا قبل از آزمون نمونه های آن را بشنوید  و تلاش  نمایید تا بتوانید صریحتر به سوالات پاسخ بگویید. این مسئله به خصوص در مورد قسمت دوم كه باید به صورت یكسره در مورد یك موضوع حداكثر دو دقیقه  صحبت كنید اهمیت دارد. 

در آزمون به سوالی كه میشود توجه نمایید و از دادن پاسخهای غیر ضروری خودداری كنید 

مدت زمان: 11 تا 14 دقیقه 
 

◼️ كارنامه سنجش  

پس از شركت در امتحان كتبی و همچنین مكالمه، كارنامه امتحان حدود دو هفته از تاریخ امتحان برای شما صادر میشود. یك نسخه از این كارنامه به عنوان نسخه داوطلب به شما داده میشود. تعداد پنج كارنامه به صورت مجانی اگر قبل از امتحان درخواست داده باشید برای شما صادر میگردد و شما باید مخارج ارسال این كارنامه ها به کالجهای مدنظرتان را بپردازید. برای ارسال كارنامه های بیشتر بعد از آزمون باید مبلغی را بپردازید. با نظر به اینكه در مراكز مختلف این پروسه متفاوت است لطفا به سایت این مراكز مراجعه كنید. این مطلــــــــــــــــــــــــب ادامـــــــــــــــــــــــــــه دارد...

0 دیدگاه

تاکنون دیدگاهی برای این پست درج نشده است!

سوال یا دیدگاه شما (پاسخ از کاربران و کارشناسان ویکی گرام )

captcha

آخرین توئیت ها

#مهاجرت 
سلام
اگه مدرک لیسانس و ارشدمون غیرمرتبط باشه میتونم واسه دکتری فاند بگیریم؟
10 ماه پیش

سلام ارشد ریاضی محض ازدانشگاه فردوسی دارم و سنم۳۴سال هست، میخام بدونم که بامعدل ارشد۱۵/۵و اینکه بدون داشتن مقاله میتونم ازکشوری برای دکتری بورسیه بگیرم؟ممنونم میشم راهنمایی فرمایید.
1 سال پیش

سلام بنده دارای مدرک دکترا در رشته مدیریت مهندسی پروژه از دانشگاه برکم اسپانیا بوده و دارای 32 سال سابقه کار در شرکت ملی نفت هستم. می خواستم ببینم که چگونه می توانم از قانون جدید تخصیص ویزای طلایی اقامت امارات به دارندگان مدرک دکترا استفاده نموده و تقاضا بدهم و اینکه توصیه خاصی برای بنده دارید یا خیر؟ با تشکر
2 سال پیش