رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1400

متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی باید از رشته های مورد پذیرش این آزمون آگاهی داشته باشند سپس در صورت مطابقت داشتن رشته فارغ التحصیلی خود با رشته های های مندرج در دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش اقدامات لازم برای ثبت نام را انجام دهند. در این قسمت به معرفی رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش میپردازیم اما با توجه به اینکه دفترچه ثبت نام سال 1400 هنوز منتشر نشده است ، برای آگاهی بیشتر شما رشته های مورد نیاز در سال های گذشته که احتمالا امسال هم همین رشته ها مورد پذیرش باشند را در ادامه معرفی میکنیم:

رشته هایی که برای مدارس ابتدایی و مقطع متوسطه نظری پذیرش دارد

دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی و روانشناسی، روانشناسی شخصیت و علوم تربیتی
دانش آموختگان رشته های روانشناسی بالینی، سنجش و اندازه گیری، برنامه ریزی درسی وتحقیقات آموزشی


 شغل دبیری تربیت بدنی

رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش (مرد و زن):

کارشناسی و کارشناسی ارشد تربیت بدنی
کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم ورزشی در کلیه گرایش ها

 رشته دبیری ریاضیات

دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد ریاضی، ریاضی محض، ریاضی کاربردی


شغل دبیری زیست شناسی

دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد زیست شناسی، بیولوژی
دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد دبیری علوم تجربی و زیست شناسی محض
 

 شغل دبیری عربی

دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد دبیری زبان و ادبیات عرب
دانش اموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد عربی و مترجمی زبان عربی


 شغل دبیری فیزیک

دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد دبیری فیزیک، فیزیک محض، فیزیک کاربردی و هواشناسی
دانش آموختگان کارشناسی وکارشناسی ارشد فیزیک علوم دریا و فیزیک اتمی هم پذیرش می‌شوند.


شغل دبیری ادبیات فارسی

دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان فارسی


شغل دبیری دینی و قرآن
دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد دبیری الهیات، معارف اسلامی
دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم قران و حدیث. دانش آموخته حوزه.


شغل دبیری انگلیسی

کلیه دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد کلیه گرایش های زبان انگلیسی


شغل دبیری شیمی

دانش آموختگان کارشناسی، کارشناسی ارشد کلیه گرایش های شیمی (آلی، تجزیه، کاربردی)


 شغل دبیر علوم اجتماعی

دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، مطالعات اجتماعی
دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد، برنامه ریزی اجتماعی، مردم شناسی و جامعه شناسی

آزمون رشته مربی پرورشی

دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد کلیه گرایش های روانشناسی (رشد، شخصیت، بالینی)
دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد کلیه گرایش های مشاوره تربیتی و علوم قرآنی
دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد کلیه گرایش های علوم معارف اسلامی

➕ بیشتر بخوانید:


نکات کلیدی قبل از ثبت‌نام در آزمون استخدامی 
برای قبولی در آزمون استخدام آموزش و پرورش چه بخوانیم؟

منابع سوالات عمومی و اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش 
اعلام شرط سنی و شرایط عمومی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش


 

جایگاه شغلی لیست رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش در سال 1400
آموزگاری ابتدایی (استثنایی) روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (لیسانس ، فوق لیسانس) – روانشناسی تربیتی گرایش کودکان استثنایی (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم تربیتی گرایش استثنایی (لیسانس ، فوق لیسانس)
آموزگاری ابتدایی (ابتدایی) آموزش ابتدایی (لیسانس ، فوق لیسانس) – برنامه ریزی درسی (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم تربیتی (لیسانس ، فوق لیسانس) – فلسفه تعلیم و تربیت (لیسانس ، فوق لیسانس) – مشاوره و راهنمایی (لیسانس ، فوق لیسانس) – روانشناسی کلیه گرایش ها به جز روانشناسی صنعتی (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر ادبیات فارسی دبیری ادبیات فارسی (لیسانس ، فوق لیسانس) ، زبان و ادبیات فارسی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر تربیت بدنی معلم تربیت بدنی و علوم ورزشی (لیسانس ، فوق لیسانس) – تربیت بدنی و علوم ورزشی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر روانشناسی مشاوره و راهنمایی (لیسانس ، فوق لیسانس) – روانشناسی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر ریاضی دبیری ریاضی (لیسانس ، فوق لیسانس) – ریاضی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – آمار کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیر زبان و ادبیات انگلیسی دبیری زبان انگلیسی (لیسانس ، فوق لیسانس) – زبان انگلیسی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر زیست شناسی آموزش علوم تجربی (لیسانس ، فوق لیسانس) – زیست شناسی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – میکروبیولوژی (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری زیست شناسی (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر شیمی شیمی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری شیمی (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر عربی زبان و ادبیات عرب (لیسانس ، فوق لیسانس) – تحصیلات حوزوی سطح 2 – تحصیلات حوزوی سطح 3 – دبیری زبان و ادبیات عرب (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری دینی و عربی (لیسانس ، فوق لیسانس) – ادبیات عرب (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر علوم اجتماعی جامعه شناسی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم اجتماعی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم ارتباطات اجتماعی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – مردم شناسی (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری علوم اجتماعی (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر علوم تجربی زیست شناسی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – شیمی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – فیزیک کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیر علوم تجربی (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری زیست شناسی (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری فیزیک (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری شیمی (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر فیزیک فیزیک کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری فیزیک (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر معارف اسلامی (فلسفه) فلسفه کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – الهیات و معارف اسلامی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیری اقتصاد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم اقتصادی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیری تاریخ تاریخ کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – تاریخ انقلاب اسلامی (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری تاریخ (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیری جغرافیا (جغرافیا) دبیری جغرافیا (لیسانس ، فوق لیسانس) – جغرافیا کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم زمین شناسی (لیسانس ، فوق لیسانس) – ژئوفیزیک کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیری جغرافیا (زمین شناسی) علوم زمین (لیسانس ، فوق لیسانس) – زمین شناسی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – جغرافیا کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیری حرفه و فن(کار و فناوری) مهندسی مکانیک کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی مواد کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیری معارف اسلامی(معارف اسلامی) تحصیلات حوزوی سطح 2 (لیسانس) – تحصیلات حوزوی سطح 3 (فوق لیسانس) – دبیری دینی و عربی (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری الهیات و معارف اسلامی (لیسانس ، فوق لیسانس) – درجه تخصصی 2 – حافظ ممتاز قرآن (لیسانس ، فوق لیسانس) – درجه تخصصی 3 – حافظ ممتاز قرآن (لیسانس ، فوق لیسانس) – الهیات و معارف اسلامی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیری هنر ارتباط تصویری (لیسانس ، فوق لیسانس) – تصویرسازی (لیسانس ، فوق لیسانس) – معماری (لیسانس ، فوق لیسانس) – معماری منظر (لیسانس ، فوق لیسانس) – نقاشی (لیسانس ، فوق لیسانس)
مراقب سلامت بهداشت عمومی (لیسانس ، فوق لیسانس) – بهداشت محیط (لیسانس ، فوق لیسانس) – بهداشت مدارس (لیسانس ، فوق لیسانس) – پرستاری (لیسانس ، فوق لیسانس) – تغذیه (لیسانس ، فوق لیسانس) – مامایی (لیسانس ، فوق لیسانس)
مربی امور تربیتی مدارس الهیات و معارف اسلامی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – روانشناسی (لیسانس ، فوق لیسانس) – تحصیلات حوزوی سطح 2 – تحصیلات حوزوی سطح 3 – علوم تربیتی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم قرآنی (لیسانس، فوق لیسانس) – درجه تخصصی 2 – حافظ ممتاز قرآن (لیسانس، فوق لیسانس) – درجه تخصصی 3 – حافظ ممتاز قرآن (لیسانس ، فوق لیسانس)
مشاور واحد آموزشی روانشناسی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – مشاوره کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز (استادکار) چاپ کاردانی چاپ (فوق دیپلم)
هنرآموز الکتروتکنیک(الکتروتکنیک) مهندسی برق گرایش قدرت (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی برق گرایش کنترل (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی برق گرایش قدرت و کنترل (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی کنترل (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی برق قدرت (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز الکتروتکنیک(مکاترونیک) مهندسی برق کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – مکاترونیک (فوق لیسانس) – مهندسی مکانیک کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز چاپ مهندسی چاپ (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز حسابداری حسابداری کلیه گرایش ها (لیسان، فوق لیسانس)
هنرآموز زراعی و باغی تکنولوژی تولیدات زراعی (لیسانس ، فوق لیسانس) – تکنولوژی تولیدات گیاهی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی زراعت و اصلاح نباتات (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تولیدات گیاهی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی کشاورزی گرایش باغبانی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی کشاورزی گرایش گیاه پزشکی (لیسانس ، فوق لیسانس) – تکنولوژی تولیدات باغی (لیسانس ، فوق لیسانس) – علمی کاربردی پرورش گل و گیاه زینتی (لیسانس ، فوق لیسانس) – علمی کاربردی مدیریت تلفیقی آفات (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی گیاه پزشکی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز ساخت و تولید(ساخت و تولید) مهندسی قالب سازی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی ماشین ابزار (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی ساخت و تولید (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز ساخت و تولید(ماشین ابزار) مهندسی قالب سازی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی ساخت و تولید (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید ماشین ابزار (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید قالب سازی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز ساختمان مهندسی تکنولوژی گرایش ساختمان (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی ساختمان (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی عمران گرایش عمران (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی اجرایی عمران (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی معماری و شهرسازی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی عمران گرایش عمران (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی فناوری عمران گرایش ساختمان سازی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز سرامیک مهندسی سرامیک کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز صنایع چوب چوب شناسی و صنایع چوب (لیسانس ، فوق لیسانس) – سازه های چوبی (لیسانس ، فوق لیسانس) – صنایع چوب (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی صنایع چوب گرایش صنایع چوب (لیسانس ، فوق لیسانس) – کارشناسی سازه های چوبی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی صنایع مبلمان (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی صنایع چوب و کاغذ (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی سازه های چوبی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز صنایع فلزی و جوشکاری جوشکاری ( لیسانس، فوق لیسانس ) – صنایع فلزی ( لیسانس، فوق لیسانس ) – مهندسی تکنولوژی جوشکاری ( لیسانس، فوق لیسانس ) – مهندسی مواد گرایش جوشکاری ( لیسانس، فوق لیسانس ) – مهندسی فناوری جوش ( لیسانس، فوق لیسانس )
هنرآموز طراحی و دوخت طراحی و دوخت (لیسانس ، فوق لیسانس) – طراحی لباس و خیاطی (لیسانس ، فوق لیسانس) – طراحی پوشاک (لیسانس ، فوق لیسانس) – تکنولوژی طراحی و دوخت (لیسانس ، فوق لیسانس) – طراحی لباس (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز کامپیوتر مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز کودکیاری بهداشت عمومی (لیسانس ، فوق لیسانس) – پرستاری (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم تربیتی گرایش روانشناسی تربیتی (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم تربیتی گرایش مشاوره و راهنمای تحصیلی (لیسانس ، فوق لیسانس) – کودکیاری گرایش مربی کودک (لیسانس ، فوق لیسانس) – مربی بهداشت (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز گرافیک (انیمیشن) تلویزیون و هنرهای دیجیتالی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز گرافیک (گرافیک) ارتباط تصویری (لیسانس ، فوق لیسانس) – گرافیک (لیسانس ، فوق لیسانس) – ارتباط تصویری و گرافیک (لیسانس ، فوق لیسانس) – ارتباط تصویری – گرافیک (آموزش گرافیک) (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز ماشین های کشاورزی تکنولوژی ماشین های کشاورزی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی ماشین های کشاورزی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز متالورژی مهندسی متالورژی ریخته گری (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی متالورژی ذوب فلزات (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی مواد و متالورژی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی متالورژی گرایش متالورژی عمومی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی متالورژی گرایش مواد (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی متالورژی گرایش آهن و فولاد (لیسانس ، فوق لیسانس) – انتخاب و شناسایی مواد-مدلسازی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی متالورژی گرایش ذوب فلزات (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز معدن مهندسی معدن کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی استخراج معادن زیرزمینی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز مکانیک خودرو مکانیک خودرو (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی مهندسی خودرو (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی خودرو (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز مکانیک موتورهای دریایی مکانیک موتورهای دریایی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی مکانیک کشتی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی دریا گرایش کشتی سازی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی دریا و کشتی سازی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز ناوبری مهندسی دریا گرایش دریانوردی (لیسانس ، فوق لیسانس) – ناوبری (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی دریانوردی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز نساجی مهندسی نساجی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی صنایع نساجی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز نقاشی دبیری نقاشی (لیسانس ، فوق لیسانس) – نقاشی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز نقشه کشی عمومی(معماری) علمی کاربردی معماری (لیسانس ، فوق لیسانس) – معماری داخلی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی معماری (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی معماری گرایش شهرسازی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی معماری (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز (استادکار الکتروتکنیک) کاردانی فنی برق قدرت گرایش توزیع، پست، انتقال (فوق دیپلم) – کاردانی فنی الکتروتکنیک گرایش تاسیسات الکتریکی (فوق دیپلم) – کاردانی فنی الکتروتکنیک گرایش برق صنعتی (فوق دیپلم) – کاردانی فنی برق و تاسیسات گرایش برق (فوق دیپلم) – کاردانی فنی الکتروتکنیک (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار طراحی و دوخت) کاردانی فنی طراحی و دوخت (فوق دیپلم) – کاردانی فنی طراحی پوشاک (فوق دیپلم) – کاردانی فنی لباس و خیاطی (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار کامپیوتر) کاردانی فنی نرم افزار کامپیوتر (فوق دیپلم) – کاردانی فنی سخت افزار کامپیوتر (فوق دیپلم) – کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار الکترونیک) الکترونیک ( فوق دیپلم ) – الکترونیک گرایش رادیو و تلویزیون (فوق دیپلم) – برق-الکترونیک و ابزار دقیق (فوق دیپلم) – الکترونیک عمومی (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار ساختمان) ساختمان گرایش ساختمان (فوق دیپلم) – ساختمان گرایش کارهای عمومی ساختمان (فوق دیپلم) – ساختمان گرایش اجرای ساختمان های بتنی (فوق دیپلم) – ساختمان گرایش نگهداری و مرمت ساختمان (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار صنایع فلزی) صنایع فلزی گرایش صنایع فلزی (فوق دیپلم) – صنایع فلزی گرایش جوشکاری (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار تاسیسات) کاردانی تاسیسات گرایش حرارتی، تهویه و تبرید، حرارت مرکزی و تهویه مطبوع، حرارتی و برودتی (فوق دیپلم)
هنرآموز(استادکارساخت و تولید) کاردانی فنی ساخت و تولید گرایش ماشین ابزار (فوق دیپلم) – کاردانی فنی ساخت و تولید گرایش قالب سازی (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار صنایع چوب) صنایع چوب وکاغذ، سازه های چوبی (فوق دیپلم)
هنرآموز(استادکارمکانیک خودرو) کاردانی فنی مکانیک خودرو (فوق دیپلم)
هنرآموز الکترونیک مهندسی برق گرایش مخابرات (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی علمی کاربردی برق الکترونیک (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی الکترونیک کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی برق گرایش الکترونیک، مخابرات (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز تاسیسات مهندسی مکانیک گرایش حرارت سیالات (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی (لیسانس ، فوق لیسانس) – تاسیسات گرایش حرارتی ، تهویه و تبرید ، حرارت مرکزی و تهویه مطبوع (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی فناوری تاسیسات حرارتی و برودتی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز صنایع دستی علمی کاربردی صنایع دستی (لیسانس ، فوق لیسانس) – صنایع دستی گرایش های فرش، چوب، فلز، سفال و شیشه (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز صنایع غذایی مهندسی علوم و صنایع غذایی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی کشاورزی صنایع غذایی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی ماشین های صنایع غذایی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز علوم دامی دامپروری (لیسانس ، فوق لیسانس) – دامپزشکی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تولیدات دامی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی علوم دامی (لیسانس ، فوق لیسانس)

 

69 دیدگاه

 • زهرا
  1399-11-02 16:42:39
  سلام..ببخشید خیلیامیگن ارطریق این ازمون خیلی تعداد محدود میگیرن درسته
  • خانم اسفندیاری
   1399-12-17 21:36:54
   سلام . بله متاسفانه تعداد جذب در هر رشته محل کمه
 • سحر
  1399-11-10 01:07:22
  سلام منظور از هنرآموز یعنی چکاره میشن مثلا هنر آموز زراعی یعنی چی ؟؟؟
 • ناشناس
  1399-11-11 16:56:59
  اصلا بحق نیستن پیش پیش خودشون استخدام کردن فقط مردمو سرکارمیزارن هزینه کافی نتو ثبت نام بدن
 • ..
  1399-11-12 18:23:46
  سلام رشته دانشگاهیم حسابداریه. از چه طریق میشه معلم شد میشه یه توضیحی بدین
 • ستاره
  1399-11-26 05:56:13
  سلام من لیسانس مهندسی شهرسازی دارم . برای ازمون های استخدامی اموزش و پرورش دو عنوان هنر اموز ساختمان و هنر اموز نقشه کش عمومی لیسانو فوق لیسانس معماری و شهرسازی و لیسانس و فوق لیسانس معماری گرایش شهرسازی میخواد در حالی که این دورشته در لیسانس جدان و لیسانس معماری گرایش شهرسازی نداریم اصلا.میخوام بدونم منم میتونم تو این کد رشته ها شرکت کنم؟
  • خانم اسفندیاری
   1399-12-17 21:37:27
   سلام . منتظر دفترچه راهنما باشید و گرایشتون رو بررسی کنید
 • مهندس شبکه
  1399-11-30 10:57:57
  با سلام اخه چرا رشته مهندسی فناوری اطلاعات(IT) نمی خواهند مگه ما چه گناهی داریم
 • مهندس شبکه
  1399-11-30 10:59:23
  با سلام چرا رشته مهندسی فناوری اطلاعات نمی‌خواهند
 • علیرضا
  1399-11-30 20:08:33
  سلام هنراموزکامپیوترزده مهندسی کامپیوترکلیه گرایش ها شامل مهندسی ای تی هم می شه؟
 • عاطفه
  1399-12-10 20:26:55
  سلام ثبت نامش چه موقع هست؟؟؟
 • علی
  1399-12-14 14:00:22
  من لیسانس مهندسی کشاورزی دارم میتونم در آزمون شرکت کنم
 • علی
  1399-12-14 14:01:34
  من لیسانس مهندسی کشاورزی دارم میتونم در آزمون شرکت کنم
  • خانم اسفندیاری
   1399-12-17 21:35:54
   سلام . رشته های مهندسی در بقیه دستگاه های اجرایی در همین ازمون جذب میشن
 • كاظمي
  1399-12-18 00:34:54
  سلام من رشته علم اطلاعات خوندم زيرمجموعه علوم تربيتي محسوب ميشه؟ و ميشه ازمون شركت كرد؟
 • علی
  1399-12-18 08:20:03
  رشته ی مطالعات خانواده میتواند شرکت کنه?
 • علی
  1399-12-18 08:20:47
  رشته ی مطالعات خانواده میتواندشرکت کنه?
 • ....
  1399-12-18 11:52:34
  سلام بامدرک دیپلم میشه استخدام شد؟
  • خانم اسفندیاری
   1399-12-22 21:50:16
   سلام. در برخی رشته ها که خیلی کم هستن بله میشه شرکت کرد.
 • Roya
  1399-12-18 20:36:26
  سلام کارشناسی مدیریت دولتی میتونه در ازمون شرکت کنه؟
  • خانم اسفندیاری
   1399-12-22 21:49:49
   سلام. خیر . رشته های مدیریتی در بقیه دستگاه ها جذب میشن.
 • وفایی
  1399-12-18 22:56:19
  سلام من امسال فارغ التحصیل میشم میتونم شرکت کنم در آزمون؟ تیرماه فارغ التحصیل میشم
  • خانم اسفندیاری
   1399-12-22 21:49:20
   سلام. اگه تا قبل ثبت نام فارغ التحصیل شده باشید بله میتونید.
 • ویانا
  1399-12-19 12:33:22
  سلام من رشته مهندسی کشاورزی گرایش علوم دامی خوندم میتونم‌‌تو آزمون شرکت کنم
  • خانم اسفندیاری
   1399-12-22 21:48:54
   سلام . رشته های مهندسی در دستگاههای اجرایی دیگه جذب میشن
 • سلمان
  1399-12-19 13:31:46
  سلام کسی خبر نداره زمان آزمون کی هست؟
 • فرشته
  1399-12-20 00:13:08
  سلام قضیه مشاوره و ثبت نام های تلفنی که گذاشتند برای پیش ثبت نام چی هستش ۳ساعت کامل هم تلفن رو مشغول میکنند که دقیقه ای۲هزارتومان هزینشه و در اخر هم همه چیز سرکاریه
  • خانم اسفندیاری
   1399-12-22 21:47:55
   سلام . چنین چیزی وجود نداره و کلاه برداریه. ثبت نام فقط از سایت سنجش انجام میشه.
 • صادق
  1399-12-20 13:07:31
  سلام. وقت بخیر. نمیدونید احتمالا کِی زمان ثبت نام شروع میشه. آخه من برج4 س بازیم تموم میشه. میترسم ثبت نام قبل برج4 باشه. اگه ثبت نام قبل برج4 باشه میشه ثبت نام کنم و. بعدا ویرریش اطلاعات بزنم؟! ممنون میشم جواب بدید.
  • خانم اسفندیاری
   1399-12-22 21:47:02
   سلام . گویا قراره اردیبهشت ثبت نام شروع بشه اما هر سال به نعویق میفته.
 • Mahi
  1399-12-21 13:52:26
  سلام میشه خواهش کنم یکی بگه تاریخ آزمون کی هست من لیسانس رشته علوم اجتماعی دارم
  • خانم اسفندیاری
   1399-12-22 21:46:28
   سلام . گویا ثبت نام اردیبهشت اغاز میشه. اما هر سال به تعویق میفته. در همین سایت اطلاع رسانی میکنیم.
 • ناشناس
  1399-12-22 21:55:44
  سلام تاریخ دقیق ازمون کی هست
 • باقری
  1399-12-23 14:12:12
  سلام..ترم اخر لیسانس اموزش ابتدایی هستم ایا استخدامی اردیبهشت میتونم شرکت کنم تا خرداد ماه ک مدرک بگیرم
 • فرخنده
  1399-12-23 17:49:25
  من خودم با این مشاوره تماس گرفتم اطلاعات خوبی بهم داد حتی ثبت نام اصلی رو هم تلفنی انجام دادم منظورشون از اینکه میگن پیش ثبت نام اینه که اطلاعاتمون مثل سن ورشته تحصیلی و مشخصات کامل ارسال میشه به سازمان سنجش واقعا کلی کتاب بهمون معرفی میکنن که بخونیم قبول بشم فقط هزینه گزافی داره دقیقه ای دوهزار تومن زیاده و واقعا یه نوع کاسبی برا خودشون درست کردن و مشاوره خیلی حرف میزنه چون به نفع خودشونه چیه عنوان یه شخصی که این کار رو انجام دادم وضرر مالی دیدم توصیه میکنم شما انجام ندین چون هزینش زیاده
 • فرخنده
  1399-12-23 17:50:55
  درکل اصل مطلب اینه که قشنگ درس بخونیم مشاوره اینا همه الکیه
 • میرزایی
  1399-12-23 19:08:49
  سلام من رشته علوم سیاسی خوندم می تونم درآزمون شرکت کنم
 • میرزایی
  1399-12-23 19:11:37
  سلام من رشته علوم سیاسی خوندم می تونم در آزمون شرکت کنم
 • مهندس آی تی
  1399-12-23 19:11:48
  مهندسی کامپیوتر شامل مهندسی ای تی هم میشه؟
 • مهندس آی تی
  1399-12-23 19:12:53
  تعداد ظرفیت شهرها رو نمیذارین؟
 • آرش
  1399-12-23 22:07:11
  سلام چرا رشته حقوق برا دبیری پذیرش نداره
 • میرزایی
  1399-12-24 10:30:30
  سلام من رشته علوم سیاسی خوندم می تونم در آزمون شرکت کنم؟پس تکلیف ما چی میشه ؟اگه استخدامی نداشت چرا این رشته رو تو دانشگاه تدریس کردید ؟
 • مریم
  1399-12-24 12:28:44
  سلام درسته میگن این ازمون بهار فقط مال نهضتی و حق التدریس هست ینی ما هایی این شرایط نداریم نمتونیم؟؟
 • عبدالهی
  1399-12-24 14:10:38
  باسلام محض رضای خدا یکی به ما بگه استخدامی اموزش وپرورش ۱۴۰۰ رشته مهندسی فناوری اطلاعات وارتباطات میگیرید یا نه من هرجا زنگ میزنم میپرسم پاسخگو نیستن خواهش میکنم جوابگو باشید ممنونم
 • ناشناس
  1399-12-24 22:08:51
  سلام آیا این آزمون هم بومی پذیری شهرستانی هس؟
 • مهدی مهرابی
  1399-12-25 14:31:55
  باسلام میشه لطفابگین شرایط سنی برای کاردانی چندسال هستش؟
 • محمد حسینی
  1399-12-29 14:53:56
  سلام چرا بنده با مدرک فوق لیسانس رشته فیزیک استخدام دولتی نداره یعنی فیزیک تو این مملکت هیچ کارایی نداره
 • علی
  1400-01-03 15:29:37
  سلام عرض شد میشه لطف کنید درمورد این رشته هنر آموز(استاد کار)که تو آزمون جذب هم داره یه توضیع بدین.ممنون میشم
 • بانوو
  1400-01-04 16:50:54
  اخه چرا رشته حسابداری را می خواد ولی مدیریت بازرگانی رو نمی خواد.این دوتا رشته که ۴ترم اول رو مشترک درس می خونن ؟؟؟
 • مهلا
  1400-01-04 21:46:30
  سلام. آقا چرا اصلا رشته مدیریت فناوری اطلاعات تو هیچ آزمون استخدامی نیست؟ اگر به درد نمیخوره چرا تو دانشگاه این رشته رو گذاشتن؟ نه تو دبیری نه تو ادارات. کلا من نمیدونم به چه دردی میخوره. عمرمون رو هدر دادیم فقط
 • ش ز
  1400-01-05 10:11:35
  من رشتم پرستاریه امسال میخوان؟
 • سمانه
  1400-01-05 11:06:05
  ببخشید وقتی هیچ ارگانی رشته خاکشناسی رو اتخدام ندارن چرا مردم رو سر کار می زارن و۴ سال عمر مون رو حدر می دن یعنی کارشناس خاکشناسی نمی تونه بچه های ابتدایی رو در س بده چرا پس درس خوندیم
 • زهرا
  1400-01-05 12:57:38
  سلام نمیدونم ماها که به امید آموزش وپرورش رفتیم گرایش دبیری درس خوندیم چه گناهی کردیم که عاشق شغل معلمی شدیم حالا گرایشهای دیگه نوبت ما را نمیدن ماهم که هر جا میریم واسه کار میگن فقط بدرد آموزش وپرورش میخوره رشته شما تو راخدا یکی به داد ماها برسه چکار باید کنیم یه عده ای که چیزی از معلمی نخوندن ونمیدونن دارن جدب آموزش وپرورش میشن و انوقت مدرک ما داره خاک میخوره
 • nahiiid
  1400-01-05 15:30:03
  سلام خسته نباشید من لیسانس علوم سیاسی دارم آیا میتونم تو آزمون شرکت کنم برای دبیری تاریخ؟؟؟
 • صحرایب
  1400-01-05 21:03:03
  سلام..لیسانس مدیریت بیمه هم میتونه شرکت کنه؟
 • مدینی
  1400-01-05 21:10:43
  رشته حقوق میتونه ثبت نام کنه؟
 • مژگان
  1400-01-07 01:16:05
  سلام من کارشناسی تربیت مربی پيش دبستانی دارم پس این وسط ماها چی میشیم ینی کلا ما هیچ رشته مون بدرد نمیخوره این همه درس خوندیم و هزینه کردیم!؟؟؟ ینی هیچ سنخیتی با آموزش و پرورش نداره!؟؟؟؟
 • برلیان
  1400-01-07 01:20:57
  سلام من فوق دیپلم شیمی کاربردی دادم میتونم در آزمون شرکت کنم واسه چه رشته ای؟
 • Nasim
  1400-01-07 16:02:12
  سلام. رشته کاردانی حسابداری هم میتونن شرکت کنن؟ میشع راهنمایی کنید؟ هنرآموز منظورش چیه؟ مثلا هنرآموز زراعی یعنی چی؟
 • ناشناس
  1400-01-08 17:32:58
  سلام من کارشناسی علوم تغذیه هستم ٣٩ ساله میتونم شرکت کنم?
 • sn
  1400-01-08 17:34:47
  سلام کارشناسی تغذیه ٣٩ ساله میتونم آزمون شرکت کنم?
 • وهب حقدان
  1400-01-09 14:58:07
  سلام خسته نباشید،من کارشناسی رشته حقوق رو گذروندم آیا میتونم در آزمون شرکت کنم لطفا جواب بدین ممنون میشم?
 • فافا
  1400-01-09 21:57:46
  سلام ثبت نام ازمون که در اردیبهشت هست همه افراد میتونن شرکت کنن یا فقط معلمان حق التدریسی و نهضتی هستن ؟
 • الهه قربانی
  1400-01-09 22:20:59
  سلام ببخشید ماها که ارشد داریم و سنمون از ۴۰ گذشته چی کار باید بکنیم؟ حق ثبت نام نداریم؟ البته ۱۰ سال توی یک شرکت خصوصی بیمه دارم آیا این بیمه ام حساب میشه و توی سن شرکت کننده تاثیر داره؟
 • سعیده جوادی
  1400-01-10 11:21:28
  همه ی اینا الکیه بودجه ی آموزش و پرورش کم اومده بالاخره ما ها باید بریم سمت این طور چیزا پول بدیم تا تامین بشه بعضی رشته ها در هر شهر فقط 1 نفر در حالی که تو دانشگاه فرهنگیان که هنوز مدرک نگرفتن و 18 سالشونه بیشتر نیرو جذب شدن داخل ، دمتون گرم که ما رو دست میندازید خدایا عدالتت رو هر چه زودتر اجرا کن دیگه خسته شدیم
 • سعیده جوادی
  1400-01-10 11:22:04
  لعنت به ذات شون با این آزمون
 • صدرا
  1400-01-11 18:01:37
  سلام من لیسانس الهیات ومعارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی دارم من برای دبیری معارف چه کتاب های تخصصی باید بخونم؟لطفا اگه میشه راهنماییم کنید
 • یاسین
  1400-01-13 14:04:57
  سلام من رشته صنایع (کلیه گرایش ها) هستم میتونم آزمون بدم؟
 • صبا
  1400-01-15 10:11:03
  با سلام رشته مدیریت برنامه ریزی و آموزشی هم میتواند در آزمون 1400 شرکت کند یاخیر خواااهش میکنم پاسخ بدین
 • مریم
  1400-01-15 12:13:25
  سلام من کاردانی اموزش ابتدایی دارم با این مدرک تحصیلی میشه ازمون استخدامی شرکت کرد؟
 • شایسته
  1400-01-15 21:10:07
  سلام .حقیقت داره که این آزمون استخدامی آموزش وپرورش درسال1400مختص نهضتی هامی باشد؟؟؟ممنون میشم پاسخگو باشید
 • شکوهی
  1400-01-16 20:35:18
  سلام.رشته من مهندسی گیاهان دارویی هستش ثبتنام نمیتوتم بکنم؟؟
 • شکوهی
  1400-01-17 08:53:39
  سلام .خسته نباشید.مجدد پیام دادم رشته من مهندسی گیاهان دارویی (لیسانس)هستش میشه ثبتنام کرد یا نه؟؟
 • میثم
  1400-01-17 12:57:53
  با سلام واسه رشته حقوق چه درسهایی هست؟
 • میثم
  1400-01-17 12:57:53
  با سلام واسه رشته حقوق چه درسهایی هست؟
 • زينت صيدالپور
  1400-01-17 13:56:07
  سلام من كارداني هنرهاي تجسمي(نقاشي)دارم كارشناسي مجسمه سازي و ارشد باستان سنجي ايا ميتونم در ازمون اموزش پرورش امسال شركت كنم چون اصلا رشته هاي منو نداره
 • علیزاده
  1400-01-18 07:32:56
  سلام ثبت نام آزمون زمانش کیه؟من کاردانی مکانیک دارم ،منظورازهنرآموزیعنی توی حقوق وقراردادبادبیری ومعلمی فرق داره؟
 • درتاج
  1400-01-18 10:33:24
  سلام رشته تحصیلی من آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیاد است ایا در آزمون استخدامی آموزش پرورش می توانم شرکت کنم
 • پریسا
  1400-01-19 01:16:11
  سلام. برای رشته مراقب سلامت شرط سنی چندساله. بنده پرستارم ۷سال سابقه. آیا سابقه ام از سنم کم نمیشه؟

سوال یا دیدگاه شما (پاسخ از کاربران و کارشناسان ویکی گرام )

captcha

آخرین توئیت ها

سلام بنده دارای مدرک دکترا در رشته مدیریت مهندسی پروژه از دانشگاه برکم اسپانیا بوده و دارای 32 سال سابقه کار در شرکت ملی نفت هستم. می خواستم ببینم که چگونه می توانم از قانون جدید تخصیص ویزای طلایی اقامت امارات به دارندگان مدرک دکترا استفاده نموده و تقاضا بدهم و اینکه توصیه خاصی برای بنده دارید یا خیر؟ با تشکر
5 ماه پیش

با سلام
جهت اقدام جهت اخذ اقامت ده ساله دبی چه باید کرد؟ممنون میشوم پاسخ دهید
5 ماه پیش

با سلام،‌ من کارم مهندسی نرم‌افزاره و حدود ۵ سال تو ایران سابقه کاری دارم. مدرک کارشناسی ارشدم رو هنوز نگرفتم و ترم ۵ هستم. میخواستم بدونم اگه بخوام ویزای کاری بگیرم(تو هلند)، بدون داشتن کارت پایان خدمت امکانش هست یا نه؟
سپاس
6 ماه پیش