نظام رتبه‌ بندی یورپ

یورپ URAP، نظام رتبه‌ بندی دانشگاهی است که بر موضوع «کیفیت آکادمیک» تأکید دارد. این نظام برای اولین بار در سال ۲۰۱۰ توسط «موسسه انفورماتیک دانشگاه صنعتی خاورمیانه» در ترکیه راه‌اندازی شد و هر ساله ۲ هزار دانشگاه را بر اساس شاخص‌های متناسب آکادمیک رتبه‌بندی کرد. یورپ، اطلاعات را برای ارزیابی رتبه دانشگاه‌های جهان از پایگاه اطلاعاتی web of science دریافت می‌کند. در مرحله اول 2000 دانشگاه دنیا که بیشترین تعداد انتشار در این پایگاه اطلاعاتی را داشته‌اند را استخراج و سپس بر اساس شاخص‌های دیگر (تعداد استنادها، مجموع تاثیر مجلات و ....) آنها را رتبه‌بندی می‌کند. یکی از نقاط قوت یورپ این است که این نظام علاوه بر رتبه‌بندی دانشگاه‌های به صورت کلی در سطح جهان، منطقه و کشور، دانشگاه‌ها را در حوزه‌های مختلف علوم (مهندسی شیمی، علوم شیمی، علوم غذایی، علوم مواد، زمین‌شناسی، ریاضی، روانشناسی و ...) ارزیابی می‌کند.

به گفته موسسان این نظام رتبه‌بندی، هدف از اعلام رتبه‌بندی دانشگاه‌ها، مشخص‌کردن بهترین‌ یا بدترین دانشگاه‌ها نیست، بلکه هدف مشخص‌کردن توانمندی‌های دانشگاه‌ها برای تمرکز بر حوزه‌هایی از علوم است که بیشترین پژوهش‌ها و استنادها را داشته‌اند.

شاخص‌های نظام رتبه‌بندی یورپ (در سال 2017)
نام شاخص منبع جمع‌آوری داده و ارزیابی وزن شاخص

مقالات
این شاخص سنجه‌ای برای بازده علمی اخیر دانشگاه است و  شامل شامل تعداد کل مقالات منتشر شده در سال ۲۰۱5 و نمایه شده در پایگاه web of science می­باشد. 21 %

 

استنادها
سنجه‌ای برای نشان‌دادن تاثیر پژوهش و استناد است که مقالات دانشگاه که درweb of science نمایه شده‌اند، در بازه زمانی 2011-2015 دریافت کرده‌اند. 21 %

تعداد کل مدارک
این شاخص که نشان دهنده پایداری و استمرار بازده علمی است شامل تعداد کل مدارک است. منظور از کل مدارک، کلیه منابع علمی شامل مقالات کنفرانس­ ها، مرورها، نامه­ ها، بحث­ ها، اسناد و مقالات مجلات است که در بازه زمانی 2011 تا 2015 منتشر شده ­اند. داده­ها از پایگاه  web of science استخراج می ­شوند.
10 %
مجموع تأثیر مجلات این شاخص سنجه ­ای از تأثیر علمی است و از تجمیع ضرایب تأثیر مجلاتِ منتشرکننده مقالات دانشگاه در طی سال‌های 2011 تا ۲۰15 بدست می­آید. مقدار ضرایب تأثیر مجلات از ویرایش ۲۰15 جی.سی.آر استخراج شده است. 18 %
مجموع تأثیر استنادی مجلات این شاخص سنجه ­ای از کیفیت استنادی دریافت شده است و بر مبنای ضرایب تأثیر مجلات در بر دارنده مقالات استنادکننده محاسبه می­ شود. مقدار ضرایب تأثیر این مجلات از ویرایش ۲۰۱۲ جی.سی.آر استخراج شده است. 15 %
همکاری بین­ المللی این شاخص نشان­ دهنده مقبولیت جهانی یک دانشگاه است. داده­ های این شاخص که بر اساس تعداد کل انتشاراتی است که با همکاری دانشگاه‌های خارجی تهیه شده­ اند، از پایگاه web of science استخراج می‌شود. 15 %

وضعیت دانشگاه‌های ایران در نظام رتبه‌بندی یورپ 2018
13 دانشگاه کشور در رتبه‌بندی کلی این نظام رتبه‌بندی نمایه شده‌اند. دانشگاه تهران مانند 5 سال گذشته در صدر این نظام رتبه‌بندی قرار گرفته است. که از این بین 4 دانشگاه متعلق به وزرات بهداشت است.

 رتبه دانشگاه‌های کشور در نظام رتبه‌بندی یورپ
رتبه کشوری نام دانشگاه رتبه جهانی دانشگاه
1 دانشگاه تهران 305
2 دانشگاه علوم پزشکی تهران 426
3 دانشگاه صنعتی شریف 468
4 دانشگاه امیرکبیر 470
5 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 536
6 دانشگاه تربیت مدرس 540
7 دانشگاه صنعتی اصفهان 548
8 دانشگاه علم و صنعت 647
9 دانشگاه فردوسی مشهد 715
10 دانشگاه تبریز 779
11 دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1130
12 دانشگاه یزد 1445
13 دانشگاه علوم پزشکی ایران 1699

دانشگاه آزاد اسلامی در رتبه‌بندی کلی وارد نشده است اما در رتبه‌بندی بسیاری از حوزه‌های علوم مانند شیمی، زیست، مهندسی شیمی، مهندسی مواد و ... وارد شده است. جداول زیر رتبه دانشگاه‌های ایران را چند حوزه از علوم در این نظام رتبه‌بندی نشان می‌دهد.

 بهترین دانشگاه‌های ایران در حوزه زیست‌شناسی در نظام رتبه‌بندی یورپ
رتبه کشوری نام دانشگاه رتبه جهانی دانشگاه
1 دانشگاه علوم پزشکی تهران 482
2 دانشگاه تهران 516
3 دانشگاه آزاد اسلامی 552
4 دانشگاه تربیت مدرس 634
5 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 778
6 دانشگاه فردوسی مشهد 929
7 دانشگاه صنعتی اصفهان 990

 بهترین دانشگاه‌های ایران در حوزه مهندسی شیمی در نظام رتبه‌ بندی یورپ
کشوری نام دانشگاه رتبه جهانی دانشگاه
1 دانشگاه آزاد اسلامی 33
2 دانشگاه امیرکبیر 123
3 دانشگاه صنعتی شریف 143
4 دانشگاه تهران 151
5 دانشگاه تربیت مدرس 217
6 دانشگاه فردوسی مشهد 256
7 دانشگاه صنعتی اصفهان 283
8 دانشگاه علم و صنعت 308
9 دانشگاه تبریز 356
10 دانشگاه علوم پزشکی تهران 451
 
بهترین دانشگاه‌های ایران در حوزه شیمی در نظام رتبه‌بندی یورپ
رتبه کشوری نام دانشگاه رتبه جهانی دانشگاه
1 دانشگاه آزاد اسلامی 61
2 دانشگاه تهران 386
3 دانشگاه صنعتی شریف 398
4 دانشگاه تربیت مدرس 416
5 دانشگاه صنعتی اصفهان 438
6 دانشگاه علوم پزشکی تهران 466
7 دانشگاه امیرکبیر 554
8 دانشگاه فردوسی مشهد 598
9 دانشگاه تبریز 686
10 دانشگاه علم و صنعت 820
 
 بهترین دانشگاه‌های ایران در حوزه ریاضی در نظام رتبه‌بندی یورپ
رتبه کشوری نام دانشگاه رتبه جهانی دانشگاه
1 دانشگاه آزاد اسلامی 13
2 دانشگاه تهران 42
3 دانشگاه امیرکبیر 72
4 دانشگاه صنعتی اصفهان 78
5 دانشگاه صنعتی شریف 112
6 دانشگاه علم و صنعت 154
7 دانشگاه تربیت مدرس 214
8 دانشگاه فردوسی مشهد 275
9 دانشگاه تبریز 348

 بهترین دانشگاه‌های ایران در حوزه فیزیک در نظام رتبه‌بندی یورپ
رتبه کشوری نام دانشگاه رتبه جهانی دانشگاه
1 دانشگاه آزاد اسلامی 203
2 دانشگاه صنعتی شریف 469
3 دانشگاه تهران 588
4 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 680
5 دانشگاه تبریز 697
6 دانشگاه صنعتی اصفهان 699
7 دانشگاه علم و صنعت ایران 769
8 دانشگاه تربیت مدرس 796
9 دانشگاه فردوسی مشهد 820

بهترین دانشگاه‌های ایران در حوزه مهندسی مکانیک در نظام رتبه‌بندی یورپ
رتبه کشوری نام دانشگاه رتبه جهانی دانشگاه
1 دانشگاه آزاد اسلامی 4
2 دانشگاه تهران 23
3 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 39
4 دانشگاه صنعتی شریف 81
5 دانشگاه علم و صنعت ایران 91
6 دانشگاه صنعتی اصفهان 103
7 دانشگاه فردوسی مشهد 183
8 دانشگاه تربیت مدرس 202
9 دانشگاه تبریز 209


➕ بیشتر بخوانید:
نظام رتبه‌ بندی QS
نظام رتبه‌ بندی رَوند 
نظام رتبه‌ بندی لایدن  

نظام رتبه‌ بندی تایمز 
نظام رتبه بندی سایماگو
نظام رتبه بندی ملی ISC
نظام رتبه‌ بندی سای‌ ویژن
نظام رتبه‌ بندی وبومتریکس 

نظام رتبه‌ بندی گرین‌ متریک 
نظام رتبه‌ بندی شانگهای (پارت اول)

 

0 دیدگاه

تاکنون دیدگاهی برای این پست درج نشده است!

سوال یا دیدگاه شما (پاسخ از کاربران و کارشناسان ویکی گرام )

captcha

آخرین توئیت ها

#مهاجرت 
سلام
اگه مدرک لیسانس و ارشدمون غیرمرتبط باشه میتونم واسه دکتری فاند بگیریم؟
1 سال پیش

سلام ارشد ریاضی محض ازدانشگاه فردوسی دارم و سنم۳۴سال هست، میخام بدونم که بامعدل ارشد۱۵/۵و اینکه بدون داشتن مقاله میتونم ازکشوری برای دکتری بورسیه بگیرم؟ممنونم میشم راهنمایی فرمایید.
2 سال پیش

سلام بنده دارای مدرک دکترا در رشته مدیریت مهندسی پروژه از دانشگاه برکم اسپانیا بوده و دارای 32 سال سابقه کار در شرکت ملی نفت هستم. می خواستم ببینم که چگونه می توانم از قانون جدید تخصیص ویزای طلایی اقامت امارات به دارندگان مدرک دکترا استفاده نموده و تقاضا بدهم و اینکه توصیه خاصی برای بنده دارید یا خیر؟ با تشکر
2 سال پیش