18 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

16 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

15 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

09 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

04 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

27 اسفند، 1398 توسط گروه نویسندگان

26 اسفند، 1398 توسط گروه نویسندگان

24 اسفند، 1398 توسط گروه نویسندگان

24 اسفند، 1398 توسط گروه نویسندگان

22 اسفند، 1398 توسط گروه نویسندگان

19 اسفند، 1398 توسط گروه نویسندگان

14 اسفند، 1398 توسط گروه نویسندگان

08 اسفند، 1398 توسط گروه نویسندگان

آخرین توئیت ها

سلام دوستان عزیز!
من ارشد فلسفه دارم، زبان تدریس کردم، مقاله به زبان انگلیسی و فارسی دارم، یکی از پایان نامه هایم به زبان انگلیسی است. برای دکترا در رشته فلسفه علوم اجتماعی یا فلسفه سیاست در فرانسه امکانس هست. لطفاً راهنماییم کنید!
5 روز پیش