22 بهمن، 1398 توسط گروه نویسندگان

21 آبان، 1398 توسط گروه نویسندگان

08 آبان، 1398 توسط گروه نویسندگان

30 مهر، 1398 توسط گروه نویسندگان

24 مهر، 1398 توسط گروه نویسندگان

17 مرداد، 1398 توسط گروه نویسندگان

15 مرداد، 1398 توسط گروه نویسندگان

09 تیر، 1398 توسط گروه نویسندگان

05 تیر، 1398 توسط گروه نویسندگان

04 تیر، 1398 توسط گروه نویسندگان

02 تیر، 1398 توسط گروه نویسندگان

01 تیر، 1398 توسط گروه نویسندگان

آخرین توئیت ها

سلام دوستان عزیز!
من ارشد فلسفه دارم، زبان تدریس کردم، مقاله به زبان انگلیسی و فارسی دارم، یکی از پایان نامه هایم به زبان انگلیسی است. برای دکترا در رشته فلسفه علوم اجتماعی یا فلسفه سیاست در فرانسه امکانس هست. لطفاً راهنماییم کنید!
5 روز پیش