02 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

01 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

20 بهمن، 1398 توسط گروه نویسندگان

16 بهمن، 1398 توسط گروه نویسندگان

16 آذر، 1398 توسط گروه نویسندگان

11 آذر، 1398 توسط گروه نویسندگان

11 آذر، 1398 توسط گروه نویسندگان

09 آذر، 1398 توسط گروه نویسندگان

30 آبان، 1398 توسط گروه نویسندگان

29 آبان، 1398 توسط گروه نویسندگان

29 آبان، 1398 توسط گروه نویسندگان

29 آبان، 1398 توسط گروه نویسندگان

25 آبان، 1398 توسط گروه نویسندگان

19 آبان، 1398 توسط گروه نویسندگان

آخرین توئیت ها

سلام دوستان عزیز!
من ارشد فلسفه دارم، زبان تدریس کردم، مقاله به زبان انگلیسی و فارسی دارم، یکی از پایان نامه هایم به زبان انگلیسی است. برای دکترا در رشته فلسفه علوم اجتماعی یا فلسفه سیاست در فرانسه امکانس هست. لطفاً راهنماییم کنید!
5 روز پیش