19 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

18 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

16 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

16 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

12 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

12 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

11 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

11 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

08 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

06 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

06 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

04 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

04 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

04 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

25 اسفند، 1398 توسط گروه نویسندگان

آخرین توئیت ها

سلام دوستان عزیز!
من ارشد فلسفه دارم، زبان تدریس کردم، مقاله به زبان انگلیسی و فارسی دارم، یکی از پایان نامه هایم به زبان انگلیسی است. برای دکترا در رشته فلسفه علوم اجتماعی یا فلسفه سیاست در فرانسه امکانس هست. لطفاً راهنماییم کنید!
5 روز پیش