16 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

25 اسفند، 1398 توسط گروه نویسندگان

24 اسفند، 1398 توسط گروه نویسندگان

18 اسفند، 1398 توسط گروه نویسندگان

18 اسفند، 1398 توسط گروه نویسندگان

08 اسفند، 1398 توسط گروه نویسندگان

29 بهمن، 1398 توسط گروه نویسندگان

28 بهمن، 1398 توسط گروه نویسندگان

27 بهمن، 1398 توسط گروه نویسندگان

26 بهمن، 1398 توسط گروه نویسندگان

23 بهمن، 1398 توسط گروه نویسندگان

آخرین توئیت ها

سلام دوستان عزیز!
من ارشد فلسفه دارم، زبان تدریس کردم، مقاله به زبان انگلیسی و فارسی دارم، یکی از پایان نامه هایم به زبان انگلیسی است. برای دکترا در رشته فلسفه علوم اجتماعی یا فلسفه سیاست در فرانسه امکانس هست. لطفاً راهنماییم کنید!
5 روز پیش