19 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

14 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

11 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

06 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

05 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

28 اسفند، 1398 توسط گروه نویسندگان

24 اسفند، 1398 توسط گروه نویسندگان

21 اسفند، 1398 توسط گروه نویسندگان

19 اسفند، 1398 توسط گروه نویسندگان

15 اسفند، 1398 توسط گروه نویسندگان

15 اسفند، 1398 توسط گروه نویسندگان

آخرین توئیت ها

سلام دوستان عزیز!
من ارشد فلسفه دارم، زبان تدریس کردم، مقاله به زبان انگلیسی و فارسی دارم، یکی از پایان نامه هایم به زبان انگلیسی است. برای دکترا در رشته فلسفه علوم اجتماعی یا فلسفه سیاست در فرانسه امکانس هست. لطفاً راهنماییم کنید!
5 روز پیش